Certifikat

Foreningen af Auto- og Industrilakerere - FAI - er en landsdækkende sammenslutning af virksomheder, hvis indretning, drift og faglige grundlag modsvarer de krav, der i vore dage stilles til en effektiv og moderne virksomhed. KS 2000 er FAI’s kvalitetsstyringssystem, der med en kvalitetshåndbog som værktøj giver vejledning og retningslinier for de virksomheder, der ønsker at kunne levere et dokumenteret og kontrolleret kvalitetsprodukt, som lever op til FAI’s anbefalinger, standarder og normer.

Systemet omfatter såvel personvognslakering som storvognslakering, Rustbeskyttelse og Autoglas og kan udvides til også at omfatte miljøstyring. Formålet med KS 2000 er at sikre et højt fagligt niveau og en høj kvalitet med hensyn til lakopbygning, farvetilpasning, glans, lagtykkelse, overfladestuktur og overfladerenhed samt ved rustbeskyttelse og rudeudskiftning/ reparation. KS 2000 skal samtidig sikre en høj kvalitet i virksomhedens service i form af effektiv planlægning samt ledelse, garanti, pris, reklamationsgang og afvigelsesbehandling. KS 2000 indeholder bl.a. FAI’s standarder og normer, der angiver minimumskrav til en færdig lakering. Disse fastsætter udfaldskravene i en slutkontrol før aflevering til kunden og kan anvendes ved uoverensstemmelser mellem malerværksted og kunde. Kvalitet betyder først og fremmest, at virksomheden til stadighed kan opfylde kundens krav og forventninger til det arbejde, der leveres. Bilfabrikkerne, bilimportørene, autoværkstederne, forsikringsselskaberne og de private kunder kræver alle kvalitet.

Med KS 2000 kvalitetshåndbogen i hånden har man et stykke værktøj, der sikrer og dokumenterer et arbejde, der lever op til kundens forventninger. Desuden vil kvalitetsstyring kunne nedsætte omkostningerne ved reklamationer og omlakeringer. Færre fejl og høj kvalitet giver kvalitet og tilfredse kunder, og tilfredse kunder kommer igen og igen. En virksomhed, der indfører og benytter KS 2000 kan levere et dokumenteret kvalitetsarbejde i alle forretningsgange. Derudover kan virksomheden blive godkendt/certificeret i henhold til KS 2000. Automobil Teknisk Institut fungerer i så tilfælde som det certificerende organ. Kun certificerede virksomheder må anvende KS 2000 i PR- og markedsføringsøjenmed.

Via vort medlemsskab af netværket LAK OG KNOWHOW, der er landets største netværk af autolakerer, er vi sikret af stadig faglig opdatering. Ring til os på tlf. 74 45 88 99 og lad os få en snak om et fremtidigt samarbejde.

– Vi står parate til at hjælpe dig

 

baden-jensen_320x56
4252AutoBranchen_Logo
fai_logo
www.baden-jensen.dk
ks